Agero Revision Tjänster

Tjänster

Vi erbjuder vad vi kallar 3R. Revision, redovisning och rådgivning. Dessutom gör vi det begripligt för dig. Siffror på svenska helt enkelt.

Revision

Du anlitar en duktig revisor för att få en bra rådgivare och ett bollplank för ditt företag. Det ger även dig själv en större trygghet och bygger trovärdighet mot till exempel Skatteverket, banker och leverantörer. En revision hjälper dig också att identifiera möjliga problem och att hitta lösningen på dem.

Hur väl fungerar dina rutiner?
En revision är en oberoende granskning för att se till att bokföring och årsredovisning är i sin ordning. Med rätt rutiner slipper du oförutsedda överraskningar och kan minimera de ekonomiska riskerna.

Vi har lång erfarenhet från revisionstjänster. Vår främsta styrka är däremot att vi gör siffrorna begripliga för dig.

Redovisning

Istället för att anställa egen ekonomipersonal är det ibland både enklare och billigare att lägga ut tjänsterna. Vi hjälper dig med löpande bokföring och upprättande av bokslut, och varför inte låta oss göra företagets årsredovisning och deklaration?

Fokus på kärnverksamheten
Fördelen med att lägga ut tjänsterna är många. Du fokuserar på kärnverksamheten och det du tycker är roligt. Vi lägger all kraft på det vi gillar – att jobba med din ekonomi.

Exempel på redovisningstjänster

 • Bokföring
 • Lönetjänster
 • Fakturahantering
 • Momsredovisning
 • Bokslut
 • Årsredovisningar
 • Deklarationer

Rådgivning

Vi gör så mycket mer än enbart revision och redovisning. Rådgivning handlar till stor del om hur du kan dra nytta av vår kreativitet, samlade kunskap och erfarenhet. Kanske kan vi hjälpa dig att bli mer lönsam om vi går igenom hela det ekonomiska läget, från intäkter till skatter.

Förtroende och kunskap
Visste du att vi till exempel kan hjälpa till med personalrekryteringar, från annons fram till bestämt urvalssteg? Eller att vi kan hjälpa dig vid köp eller försäljning av företag? Vi finns där som en trygghet, när du behöver den.

Exempel på rådgivningstjänster

 • Löneuttag
 • Skatterådgivning
 • Resultatplanering
 • Företagsförvärv
 • Personalrekrytering